Diagnostyka funkcjonalna

Zabiegi refundowane w ramach NFZ

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów* badanie funkcjonalne składa się z takich elementów jak:

  • wywiad,
  • badanie i analiza ruchu (chodu, biegu, wyskoku), postawy, kształtu oraz ułożenia ciała,
  • testy i pomiary.

Dodatkowo, w razie potrzeby, można przeprowadzić diagnostykę różnicową. Dopiero na tej podstawie  możemy sformułować dokładne wnioski i stworzyć plan fizjoterapii.

Diagnostyka funkcjonalna służy zarówno pacjentom wracającym do sprawności po chorobie lub urazie, by rehabilitacja przebiegła skutecznie oraz sprawnie, jak i osobom zdrowym, zwłaszcza sportowcom, którzy dzięki ocenie funkcjonalnej mogą uniknąć kontuzji, ćwiczyć bardziej świadomie oraz osiągać lepsze wyniki. Jak przebiega taka ocena i które przyrządy warto wykorzystać? 

Ocena funkcjonalna pacjenta – kiedy jest potrzebna?

Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii pozwala rozpoznać problemy z narządami ruchu, ale też ocenić formę organizmu całościowo. Służy więc ona stworzeniu zaleceń w przypadku powrotu do zdrowia i sprawności np. po chorobie lub urazie, ale powinna być również elementem profilaktyki oraz odpowiedzialnego podejścia do aktywności fizycznej i sportu. Dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu błędnych wzorców ruchu lub potencjalnych przeciążeń, można odpowiednio chronić zagrożone struktury i zminimalizować ryzyko wielu kontuzji.

REH-MED Żagań | Diagnostyka funkcjonalnaREH-MED Żagań | Diagnostyka funkcjonalna