Podoscan 2D Foot CAD - Komputerowe badanie stóp

Zabiegi refundowane w ramach NFZ


Podoscan 2D Foot CAD to urządzenie służące do oceny podeszwowej strony stóp. Zaawansowane narzędzie do cyfrowej analizy stóp.
Komputerowe badanie stóp
W tym samym czasie można przeprowadzić automatyczne bądź manualne pomiary kątów i osi, identyfikowanie i oznakowanie bezpośrednio na zdjęciu pacjenta stopy punktów spustowych. Podoscan 2D w wersji Foot CAD to znacznie skrócony czas wykonywania badania w porównaniu do jego poprzednika. Ma to duże znaczenie przy wykonywaniu np. badań przesiewowych. Uzyskane w takich warunkach wyniki zachowują doskonałą jakość. Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego.
Urządzenie pracuje w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopową. Oprócz dokładnej odbitki (plantokonturogramu, wraz z obserwacją sfer nośnych) uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu funkcjonalnego stopy. Obraz na ekranie komputera może być obserwowany, dzięki czemu można łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych
 

ZOZ REH-MED SP. Z O.O.ZOZ REH-MED SP. Z O.O.ZOZ REH-MED SP. Z O.O.ZOZ REH-MED SP. ZO.O.