USG układu mięśniowo-szkieletowego

Rehabilitacja pod kontrolą ultrasonografu dostarcza wielu wartościowych informacji o stanie tkanek miękkich i znacząco podnosi jakość procesu usprawniania i powrotu do pełnej sprawności.


 USG tkanek miękkich jest metodą NIEINWAZYJNĄ, BEZBOLESNĄ i nie pozostawia żadnych efektów ubocznych (brak szkodliwego promieniowania). Można je wykonywać tak często, jak to jest konieczne. Głównym przeciwwskazaniem są występujące zmiany skórne i rany. Ultrasonografia pozwala na ocenę tkanek zarówno w spoczynku jak i dynamicznie, podczas ruchu. Jest to niewątpliwie przewaga tego sposobu badania nad innymi, np. rezonansem magnetycznym bądź RTG. Często uraz widoczny jest dopiero po naprężeniu tkanek, w specyficznym ustawieniu ciała. Sonopalpacja, czyli napinanie, ściskanie, rozciąganie aparatu ruchu pozwala ocenić jak zachowują się tkanki i zebrać szereg istotnych danych.


W naszej placówce przy wykorzystaniu aparatu ultrasonograficznego na bieżąco możemy monitorować stan tkanek (np. mięśni, więzadeł, ścięgien, kości) w czasie rzeczywistym. Jest to wartościowe w szczególności podczas oceny gojenia się tkanek po zabiegach i operacjach. Badanie USG wykonujemy każdorazowo podczas kolejnych wizyt i dzięki temu obserwujemy postęp gojenia oraz dopasowujemy proces rehabilitacji i obciążania tkanek do ich aktualnego stanu. 


Co ocenia USG?

Dzięki ultrasonografii fizjoterapeuta może ocenić:

  • mięśnie, ich funkcję, ewentualne naderwania bądź zerwania, występujące obrzęki lub odnerwienie tkanki mięśniowej
  • więzadła – naderwania i zerwania, wydolność dynamiczną
  • ścięgna – występowanie tendinopatii, stany zapalne, jakość ślizgu czy stopień gojenia
  • stawy – prawidłową biomechanikę i zakresy ruchomości oraz procesy zwyrodnieniowe
  • kaletki maziowe i występujące stany zapalne lub przerost
  • blizny – w celu oceny ich gojenia lub obszaru zrostu
  • kości – w celu oceny stopnia ich gojenia


W szczególności z USG korzystamy  w procesie rehabilitacji  po ortopedycznych, sportowych czy chirurgicznych.


Zagadnieniem związanym z wykorzystaniem USG w procesie rehabilitacji jest tzw. SONOFEEDBACK. Oznacza on wykorzystanie ultrasonografu w celu identyfikacji i nauki pracy właściwych grup mięśniowych. Szczególne znaczenie ma to podczas np. nauki aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia czworogłowego uda, pierścienia rotatorów czy mięśni dna miednicy. Możliwe jest dokonanie pomiarów i obiektywna ocena efektów rehabilitacji. 
Dodatkową funkcja jest Doppler umożliwiający potwierdzenie występowania stanów zapalnych i procesów gojenia tkanek.


Wykorzystanie USG przez fizjoterapeutę PODNOSI SKUTECZNOŚĆ DIAGNOZY, pozwala szybko wykluczyć lub potwierdzić przeciwwskazania do terapii i dokładnie monitorować przebieg rehabilitacji.

REH-MED Żagań | USG układu mięśniowo-szkieletowegoREH-MED Żagań | USG układu mięśniowo-szkieletowegoREH-MED Żagań | USG układu mięśniowo-szkieletowego