Ultradżwięki

Zabiegi refundowane w ramach NFZ


Ultradźwięki – działanie
Wyróżnia się dwa rodzaje działań ultradźwięków.

1. Działanie miejscowe (zmiany pierwotne) to zmiany:
Mechaniczne w wyniku różnic ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej (mikromasaż).
Termiczne – fale powodują powstawanie ciepła, najbardziej podatna jest tkanka nerwowa, następnie mięśniowa i w końcu tłuszczowa. Ponadto duże ilości ciepła powstają na granicach poszczególnych tkanek.
Fizykochemiczne polegające na wpływie na koloidy tkankowe. Wyraża się on poprzez zwiększony rozpad białek, zmianie żelu w zol oraz zwiększeniu przewodnictwa elektrycznego tkanek.
2. Działanie ogólne, czyli zmiany wtórne.
Powstają, gdy chcemy oddziaływać na zmienione chorobowo tkanki poprzez nadźwiękawianie określonych splotów, korzeni i zwojów nerwowych. W efekcie do najważniejszych zmian o charakterze ogólnym zaliczymy:

- wzmożenie przepuszczalności błon komórkowych;
- zmiany w strukturze koloidów tkankowych i ich uwodnienie;
- usprawnienie oddychania tkankowego;
- pobudzenie przemiany materii komórek;
- zmiany w układach jonowych tkanek;
- zmiany odczynów tkanek w kierunku zasadowym.


Wszystkie te zjawiska prowadzą do następujących skutków terapeutycznych:

- działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne;
- przyspieszenie przepływu limfy w naczyniach i zwiększenie procesów wchłaniania;
- wytworzenie w tkankach ciepła i stanu przekrwienia czynnego;
- zmniejszenie napięcia mięśni;
- hamowanie układu współczulnego;
- zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłókniałych mięśniach i torebkach stawowych;
- przyspieszenie gojenia się ran.


Wskazania
Do głównych wskazań do wykonania zabiegu należą:

1.zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej;
2. rwa kulszowa;
3. łokieć tenisisty / łokieć golfisty;
4. ostroga kości piętowej;
5. nerwoból nerwu trójdzielnego;
6. bóle poamputacyjne;
7. szczękościsk;
8. blizny;
9. przykurcz Dupuytrena.


Przeciwwskazania
1.nowotwory;
2.ostre zapalenia;
3.zwapnienie naczyń;
4.zakrzepowe zapalenie żył;
5.zaburzenie krzepnięcia krwi;
6.zmiany skórne w przebiegu chorób zakaźnych;
7.stan ogólnego wyniszczenia organizmu;
8.rozrusznik serca;
9.metal w miejscu zmian chorobowych;
10.ciąża;
11.okolica nasad kości u dzieci;
12. gruczoły płciowe;
13. nadźwiękawianie naczyń krwionośnych;
14.gorączka;
15. przeczulica.
Należy być bardzo ostrożnym w okolicy twarzoczaszki ze względu na mózg i oczy. Nie nadźwiękawiać narządów wewnętrznych.


 

ZOZ REH-MED SP. Z O.O.