Fizjoterapia metodą PNF

Zabiegi refundowane w ramach NFZ

Fizjoterapia metodą PNF 

PNF jest skrótem i oznacza proprioceptywne nerwowo–mięśniowe torowanie, z ang. proprioceptive neuromuscular facilitation. 

Najbardziej podstawowe zasady rehabilitacji metodą PNF to:

 • odnalezienie najsilniejszych stron pacjenta,
 • praca bez bólu,
 • wykreowanie przestrzeni sprzyjającej efektom terapii,
 • pozytywne nastawienie – usprawnianie należy rozpocząć od aktywności, które pacjent jest w stanie wykonać,
 • motywacja – rolą terapeuty jest nauka rozwiązywania problemów i ukazanie efektów terapii, co stanowić będzie chęć do kontynuowania rehabilitacji.

Terapia PNF z perspektywy terapeuty to trójpłaszczyznowe wzorce ruchowe różnych części ciała i w różnych kombinacjach. Używanie technik, jak np. kombinacja skurczów izotonicznych czy rytmiczne pobudzanie ruchu do osiągnięcia pożądanego rezultatu terapeutycznego. 

 

Wskazania do zastosowania PNF w rehabilitacji to głównie:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • dysfunkcje i zaburzenia połykania oraz żucia w logopedii – dysfagia,
 • stymulacja oddychania,
 • wady postawy ciała, skoliozy,
 • choroby nerwowo–mięśniowe, np. SMA,
 • usprawnianie po urazach, kontuzjach,
 • zespoły bólowe,
 • choroby o podłożu zwyrodnieniowym,
 • rehabilitacja pacjentów po udarach mózgu.

Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń metodą PNF to:

 • odmowa współpracy z terapeutą,
 • ciężkie stany chorobowe wymagające hospitalizacji,
 • ostre stany zapalne,
 • gorączka.

Mnogość możliwości zastosowania ćwiczeń metodą PNF sprawiła, że obecnie metoda stanowi podstawę do pracy z pacjentami z różnymi schorzeniami.

 

PNF w schorzeniach neurologicznych

Wcześniej wspomniana historia ćwiczeń PNF pokazuje, że została ona stworzona głównie z myślą o schorzeniach neurologicznych, a konkretnie o mózgowym porażeniu dziecięcym. Obecnie, poza koncepcją NDT Bobath, MAES, MEDEK czy metodą Vojty, znajduje się w arsenale metod neurofizjologicznych charakteryzujących się wysoką skutecznością terapeutyczną. Pacjentom neurologicznym pozwala na poprawę jakości życia poprzez naukę nowych oraz modyfikację dotychczasowych aktywności. To umożliwia im lepszą partycypację w życiu codziennym.

Jak powszechnie wiadomo, rehabilitacja pacjenta neurologicznego musi rozpocząć się jak najwcześniej i być prowadzona systematycznie, z pełnym zaangażowaniem po obu stronach. Tak też jest skonstruowana filozofia PNF. Na przykład po udarze pomaga odzyskać utracone możliwości samoobsługi, chodu, samodzielnych zmian pozycji. Jest to priorytetyzowany cel usprawniania.

PNF w schorzeniach ortopedycznych 

W schorzeniach ortopedycznych, zespołach bólowych, stanach pourazowych, najważniejsze jest z reguły pozbycie się ewentualnego bólu i możliwość powrotu do prowadzenia dotychczasowego trybu życia. W tym przypadku stosowane wzorce ruchowe oraz techniki PNF pozwalają na odzyskanie pełnego, bezbolesnego zakresu ruchu, siły mięśniowej oraz umożliwiają powrót funkcji niezbędnych chociażby do uprawiania sportu, jak np. zwiększenie prędkości chodu czy właściwe trzymanie rakiety tenisowej i umiejętność posługiwania się nią. 

PNF w skoliozach

PNF jest jednym z narzędzi do pracy nad kontrolą motoryczną u pacjentów ze skoliozą. Zachowanie motoryczne człowieka odnosi się do ruchu dowolnego (działanie), na który składają się: kontrola motoryczna, rozwój motoryczny oraz nauczanie motoryczne. Rozwój motoryczny jest to sekwencyjny, ciągły proces związany z wiekiem oraz ze zmianą zachowania motorycznego. Skuteczność metody PNF we współczesnej rehabilitacji skolioz i wad postawy jest dobrze j znana i udokumentowana naukowo , gwarantując prawidłowy proces terapii jak i profilaktyki.

A jakie konkretnie efekty przynosi metoda PNF u pacjentów? Jak już wcześniej wspomniano, jej głównym celem jest nauka prawidłowego poruszania się, usunięcie ewentualnych zaburzeń w tym zakresie oraz odtworzenie utraconych funkcji ruchowych. Oprócz tego terapia PNF:

 • normalizuje napięcie mięśniowe,
 • poprawia równowagę i koordynację,
 • zwiększa siłę,
 • pozytywnie wpływa na wytrzymałość mięśniową,
 • polepsza czucie głębokie,
 • zwiększa zakresy ruchu,
 • poprawia technikę wykonywania różnego rodzaju ruchów.
REH-MED Żagań | Fizjoterapia metodą PNFREH-MED Żagań | Fizjoterapia metodą PNF