Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (KTP), zwana również terapią przeciwzastoinową lub  udrażniającą, to obecnie najskuteczniejsza i najczęściej stosowana zachowawcza forma redukcji obrzęków, którą w latach 70. XX wieku opracował niemiecki terapeuta węgierskiego pochodzenia, prof. Michael Földi. Celem terapii jest znormalizowanie objętości i konsystencji obrzęku kończyny lub innej części ciała, zmniejszenie bolesności oraz zwiększenie zakresu ruchomości, a w konsekwencji – ogólna poprawa jakości życia pacjenta.

 

Cel ten osiągamy poprzez kompleksowe działanie za pomocą:

 • manualnego drenażu limfatycznego (MDL),
 • terapii uciskowej (kompresjoterapii),
 • gimnastyki i ćwiczeń udrażniających
 • terapii oddechowej,
 • pielęgnacji skóry,
 • kinesiotapingu (plastry limfatyczne)
 • informacji dla pacjenta.

Efektywność KTP jest uzależniona od prawidłowego zastosowania poszczególnych jej elementów,  z których każdy stanowi nieodzowną część leczenia. Przed wdrożeniem leczenia, które każdorazowo musi być ściśle dostosowane do potrzeba konkretnego pacjenta, niezbędne jest dokładne określenie jego problemu zdrowotnego i wynikających z niego ograniczeń, m.in. w zakresie zdolności do podejmowania aktywności ruchowej i uczestnictwa w życiu codziennym.

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa z powodzeniem stosowana jest w przypadku takich dolegliwości, jak:

 • obrzęk limfatyczny (pierwotny i wtórny),
 • obrzęk tłuszczowy,
 • obrzęk tłuszczowo-limfatyczny,
 • obrzęk żylno-limfostatyczny
 • obrzęk żylno-tłuszczowo-limfatyczny,
 • obrzęk pourazowy i pooperacyjny,
 • sklerodermia,
 • obrzęk cyklicznie samoistny,
 • kompleksowy zespół bólu regionalnego (zespół Morbusa Sudecka).

 

REH-MED Żagań | Kompleksowa terapia przeciwobrzękowaREH-MED Żagań | Kompleksowa terapia przeciwobrzękowaREH-MED Żagań | Kompleksowa terapia przeciwobrzękowaREH-MED Żagań | Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa