Terapia mięsniowo-powięziowych punktów spustowych

Zabiegi refundowane w ramach NFZ

Czym są punkty spustowe?

Mięśniowo–powięziowe punkty spustowe to niewielkie, mocno wrażliwe obszary włókien mięśniowych. Można je stosunkowo łatwo odszukać palpacyjnie, są wyraźnie wyczuwalne jako niewielkie ziarenka, grudki, zgrubiałe pasma i stwardnienia. Punkty spustowe są przyczyną bólu patologicznego oraz często stanowią odpowiedź na pytanie, dlaczego bolą mięśnie. Z upływem czasu generowane przez nie napięcie obejmuje swoim zasięgiem cały mięsień. Cechą charakterystyczną jest ból rzutowany oraz promieniujący. 

Punkty spustowe – przyczyna powstawania

Etiologia powstawania miejsc spustowych może być wieloczynnikowa. Za jeden z mechanizmów powstawania bólu w tym przypadku uważa się długotrwałe poddawanie obciążeniom, co systematycznie generuje niepożądane napięcie. Podłożem może być także bezpośredni uraz oraz nieprawidłowa, wymuszona postawa ciała związana z charakterem wykonywanej pracy, a także wrodzone wady i deformacje narządu ruchu, maksymalne lub submaksymalne skurcze koncentryczne towarzyszące złym nawykom ruchowym. 

Terapia punktów spustowych. Techniki uwalniania punktów spustowych

Najprostszą formą uwalniania mięśniowo–powięziowych punktów spustowych jest leczenie uciskiem i masażem. Warunkiem skuteczności przeprowadzonej terapii jest odszukanie punktu (z wykorzystaniem palpacji), który wyzwala zdecydowanie najbardziej dokuczliwe objawy. Następnie terapeuta dokonuje tzw. kompresji ischemicznej. Ucisk miejsca spustowego utrzymywany jest do czasu ustania bólu. Po tym okresie następuje normalizacja cyrkulacji krwi oraz chłonki, co znacznie poprawia metabolizm i wpływa na rozluźnienie mięśnia. 

Równie często, jak leczenie przez uciskanie stosowane jest nakłuwanie – suche igłowanie wykorzystujące cieniutką igłę (nie wymaga to zastrzyków). Fizjoterapia wykorzystuje także aplikacje z użyciem taśm Kinesiology Taping, techniki energetyzacji mięśni (wykorzystuje się tutaj zjawisko poizometrycznej relaksacji mięśni – rozluźniania mięśnia po wcześniejszym zainicjowanym kilkunastosekundowym skurczu). Ulgę przynosi także zastosowanie techniki spray and stretch (rozciąganie mięśnia po wcześniejszym potraktowaniu jego obszaru sprayem chłodzącym lub lodem). Popularne są także różne rodzaje masażu punktów spustowych, rozluźniania mięśniowo–powięziowego oraz terapii powięzi kręgosłupa. Fizykoterapia z kolei oferuje w takiej sytuacji zabiegi wykorzystujące falę uderzeniową, czy terapię skojarzoną (jednoczesne wykorzystanie głowicy ultradźwiękowej i elektroterapii).

Zwykle wskazaniem do terapii jest:

 • ból głowy, stawów, mięśni, sztywność itp.
 • przodopochylenie głowy i hiperlordoza, czyli niewłaściwe wzorce ruchowe, które wynikają z dysbalansu mięśniowego,wynikające z przebytych urazów oraz złej ergonomii pracy, chroniczne, duże napięcia mięśniowe. 

Korzyści płynące z terapii punktów spustowych

Terapia punktów spustowych niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych. Jeśli tylko okaże się, że wskazana jest ona w przypadku twoich dolegliwości bólowych, możesz się spodziewać:

 • zmniejszenia bólu,
 • większego rozluźnienia w ciele, szczególnie w mięśniach,
 • spadku poziomu stresu,
 • poprawy:
  – ukrwienia,
  – zakresów ruchu,
  – funkcji mięśni,
 • odzyskania balansu mięśniowego,
 • rozciągnięcia mięśni i powięzi,
 • większej płynności ruchu.

Do najczęstszych przeciwwskazań należą:

 • infekcje,
 • tętniaki,
 • złamania,
 • nowotwory złośliwe,
 • choroby neurologiczne powodujące spastyczność,
 • drżenie włókienkowe,
 • zaburzenia układu krążenia (ostre stany),
 • obrzęki obstrukcyjne,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • zaawansowana cukrzyca,
 • zaburzenia krążenia.
REH-MED Żagań | Terapia mięsniowo-powięziowych punktów spustowychREH-MED Żagań | Terapia mięsniowo-powięziowych punktów spustowych