Masaż segmentarny

Masaż segmentarny – założenia i metodyka
Głównym założeniem masażu segmentarnego jest opracowanie każdej odruchowej zmiany tkankowej poprzez stosowanie najwłaściwszych technik.

Zasady oraz warunki są podobne jak w przypadku masażu klasycznego. 
Podczas wykonywania masażu segmentarnego należy uwzględniać poniższe zalecenia:
- masaż należy rozpoczynać od opracowania kręgosłupa (korzonków);
- poszczególne części ciała masujemy następująco: kręgosłup – od dołu do góry, grzbiet – od dołu do góry oraz od linii pachowej środkowej do kręgosłupa, obręcz barkową i kark – od stawu barkowego ku potylicy, szyję – od dołu do góry, głowę – od linii środkowej twarzy ku potylicy, klatkę piersiową – od mostka do linii pachowej środkowej i do kręgosłupa, powłoki brzuszne – zgodnie z ruchem wskazówek zegara, miednicę i pośladki – od spojenia łonowego wzdłuż pachwin, aż do kości krzyżowej i szpary pośladkowej, kończyny dolne i górne – od dołu do góry;
- masaż nie powinien sprawiać dolegliwości bólowych, a siłę należy dostosować do liczby pobudzanych receptorów (im  większa masowana powierzchnia, tym większą siłę można wykorzystać);
- pierwsze masaże warto wykonać delikatniej, aby przygotować poszczególne tkanki do masaży zasadniczych;
- masaż segmentarny wykonujemy u pacjenta w pozycji leżącej lub/i stojącej;
-przed przystąpieniem do masażu należy wyszukać wszystkie zmiany odruchowe w tkankach;
- w pierwszej kolejności należy usunąć napięcie powierzchowne, a dopiero później napięcie w głębszych tkankach.

Czas trwania masażu segmentarnego szacuje się na około 20-30 minut, a liczbę zabiegów określa skuteczność leczenia. Podsumowując, terapię segmentarną kończymy dopiero po usunięciu wszystkich zmian odruchowych. Jest to ważne, ponieważ jeśli po zlikwidowaniu tych zmian będziemy dalej kontynuowali masaż, spowodujemy ponowne pojawienie się dolegliwości.

Zabieg należy wykonywać codziennie lub co drugi dzień, w zależności od potrzeb pacjenta. Uznaje się, że po około 20 masażach należy zrobić 10-14 dniową przerwę. Po przerwie można masować co 2 dni bądź 2 razy w tygodniu.

Unika się stosowania substancji poślizgowych, ponieważ mogą względnie zaburzać subtelne wyczucie palpacyjne.

 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA MASAŻU SEGMENTARNEGO:
-czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych
- zaburzenia krążenia
- czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich
- stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania)
- zaburzenia wegetatywnego układu nerwowego
- zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA MASAŻU SEGMENTARNEGO:
- brak zmian odruchowych
- ostre bakteryjne zapalenia tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej
- zakażenia przebiegające z wysoką temperaturą
- ostre stany zapalne
- krwawienia i krwotoki oraz groźba ich wystąpienia
- nowotwory.

ZOZ REH-MED SP. Z O.O.ZOZ REH-MED SP. Z O.O.ZOZ REH-MED SP. Z O.O.